Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kentriai

kaimas Pagėgių apskrityje, Piktupėnų parapijoje, Vydutaičių seniūnijoje.

Kentria (vok. Kentern, arba Culmen-Szarden, vėliau Cullmen-Szarden), kaimas Pagėgių apskrityje, Piktupėnų parapijoje, Vydutaičių seniūnijoje, 14 km į šiaurės rytus nuo Pagėgių, 3 km į pietus nuo Ropkojų. 1905 buvo 272 gyventojai, iš jų 85 lietuviai (32%). Nuo 1907 veikė laukų sausinimo (drenažo) draugija. 1925 buvo 280 gyventojų, 1939 Vydutaičių seniūnijoje – 396 gyventojai. Buvo 8 didelės sodybos abipus Žardupės upelio, atokiau – smulkesni viensėdžiai, Laukantų bei Laužų (Lauszus) vėjo malūnai. Sovietmečiu Kentriai sumenko: 1959 buvo 130 gyventojų, 1979 – 165. Apylinkės viensėdžiai sunaikinti, senų sodybų vietoje įkurta centrinė ūkio gyvenvietė su netradiciniais trobesiais. 1991 rasta kelių senų sodybų liekanų. Vietovardis kilęs iš pavardės Kentris, Kentrus (: kentrus – kantrus).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Kentriai, laukininko sodyba, 1991

Iliustracija: Kentriai, laukininko sodybos tvartas, 1991