Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kelukis

Keliukis, Kellukis, lietuvių Kelio dievo vardas, kurį mini Matas Pretorijus.

Kelùkis, Keliùkis (Kellukis), lietuvių Kelio dievo vardas, kurį mini Matas Pretorijus (Kellukis, der aufdie Wege Achtung hat). Manoma, kad apie šį dievą rašo ir Motiejus Strijkovskis, vadindamas jį Kelio (Kelių) dievu (Kielu Dziewos). Pasak M. Strijkovskio, Kelio dievui lietuviai aukodavo baltas vištas ir prašydavo, kad kelionė pasisektų. Teodoras Narbutas mini, jog prie kelio gulėdavę tam tikri akmenys, vadinti Kelio dievo užkeikimo akmenimis, skirti Kelio dievui. Niekas nedrįsdavo atsisėsti ant tokio akmens nesukalbėjęs tam tikros maldelės.

Rimantas Balsys