Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Kelias“

Lietuvos televizijos laida evangelikams.

„Kẽlias“, Lietuvos televizijos laida evangelikams. Nuo 1992 liepos iki 1998 rugpjūčio rodyta du kartus per mėnesį, vėliau – kartą per 2 mėnesius. Daugelis laidų siejosi su Mažąja Lietuva, Klaipėdos kraštu: evangelikų bažnyčių būklė, atgautų bažnyčių restauravimas ir pašventinimas (Šilutės, Pagėgių, Lauksargių, Katyčių, Plikių, Dovilų, Rusnės, Juodkrantės, Vilkyškių, Kretingalės, Vyžių, Smalininkų, Klaipėdos bažnyčios); bažnyčių diakoninės tarnybos (Šilutės, Pagėgių, Klaipėdos Sandorų veikla); kapinės ir kapinių šventės (Pagėgių, Karklės, Nidos kapinės); giedojimo kultūra (suaugusiųjų giesmių šventės, vaikų Giesmių giesmelė Šilutėje, Plikiuose, Doviluose; bažnyčių chorvedžių ir vargonininkų seminarai Nidoje, Klaipėdoje; Lietuvos evangelikų bažnytinės muzikų sandraugos (LEBM) veikla, jos jaunimo ansamblio giesmės, Klaipėdos vaikų etnografinio ansamblio Vorusnėlė koncertai); lietuvininkų suėjimai (Šilutėje, Juknaičiuose, Karvaičiuose); Mažosios Lietuvos žmonės: Grįžk, duktė – apie rašytoją I. Simonaitytę, Prikeltas atminimas – apie Tilžės spaustuvininko E. Jagomasto ir jo šeimos kapo sutvarkymą Paneriuose, O liūdnoji vieta... – apie Liudviką Rėzą tarptautinės konferencijos rengimo proga, pažintis su nidiške Kristina Lingaitiene, priekuliške Edita Barauskiene ir kitos. 1997 skirtos laidos M. Mažvydo metams (Protestantiški raštai Vilniaus universiteto bibliotekoje, Istorikų pašnekesiai apie Mažvydą, Mažvydo dvasia Plikių bažnyčioje šiandien, Mažvydo Katekizmo giesmės). Tolminkiemio rudenys – apie tradicines Lietuvos evangelikų liuteronų pamaldas Tolminkiemyje; pažintis su Klaipėdos universiteto evangelikų teologijos katedra (Pirmieji Evangelikų telogijos katedros metai, Pašnekesiai apie jauno evangelikų kunigo tarnystę, Vokietijos liuteronų organizacijos remia katedrai skirto pastato restauravimą, Pažintis su pirmaisiais Evangelikų telogijos katedros absolventais).

Ina Drąsutienė

Kelio autorė – televizijos žurnalistė Ina Griauzdaitė-Drąsutienė (1940–2015) gyveno Klaipėdoje, mokėsi dabartinėje S. Šimkaus konservatorijoje, vėliau studijavo Vilniaus universitete germanistiką ir lituanistiką; nuo 1967 Lietuvos televizijoje rengė muzikos ir kultūros laidas; Dainų dainelės viena įkūrėjų. 1992 Lietuvos televizijos vadovybei pasiūlius pradėjo rengti laidas evangelikams. Kelio pagrindinis operatorius – Vytas Plytnikas, režisieriai Violeta Lapėnienė (1992–1994), Sofija Vienožinskienė (1994–1997), Bronius Morkevičius (2001–2002).

Eva Erika Labutytė

Iliustracija: Inos Drąsutienės interviu su kunigu Dariumi Petkūnu ir jo žmona Inga, 1997 / Iš Rimanto Matulio rinkinio