Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kazys Pemkus

gydytojas, lietuvių išeivijos visuomenės veikėjas, bibliofilas, kolekcininkas.

Pekus Kazys 1920 VI 24Rukuose (Mosėdžio vls.) 1996 IV 15Sleepy Hollow (prie Čikagos), gydytojas, lietuvių išeivijos visuomenės veikėjas, bibliofilas, kolekcininkas. Medicinos mokslų daktaras (1950). 1940 baigė Skuodo gimnaziją; Kauno, Vilniaus ir Tübingeno universitetuose studijavo mediciną. 1946–1948 studentų ateitininkų korporacijos Gaja pirmininkas. 1952–1956 lietuvių darbo kuopų prie JAV armijos gydytojas. Heidelbergo universitete studijavo socialinę mediciną, psichologiją ir sociologiją. 1956 atvyko į JAV. 1957–1964 gydytojų korporacijos Gaja sekretorius, pirmininkas. 1961–1964 redagavo Gajos Aidą, 1974–1976 Mediciną. 1978 redagavo Jono Puzino pomirtinę studiją Pro. Petras Avižonis, 1985 – Nijolės Sadūnaitės atsiminimus KGB akiratyje. Surinktą didelę lituanistikos biblioteką-archyvą (apie 2396 pavadinimų periodinių leidinių, apie 60 000 knygų ir archyvas) 1995–1996 perdavė Klaipėdos universiteto bibliotekai. Kolekcijoje gausu Mažojoje Lietuvoje (Klaipėdoje, Priekulėje, Bitėnuose ir kitur) leistų knygų ir periodinių leidinių spaudinių apie Mažosios Lietuvos istoriją, etnografiją, žymius žmones.

L: Petrauskaitė D. Daktaro Kazio Pemkaus lituanikos // Kultūros barai, 1999, Nr. 8/9, p. 102–106; Steponavičiūtė D. Kazys Pemkus (1920–1996) – lietuvių išeivijos bibliofilas // Knygotyra, 2002, T. 38, p. 222–230.

Danutė Steponavičiūtė