Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kazimieras Gabrėnas

XX a. lietuvių technikas.

Gabrnas Kazimieras 1878 III 26 Kupiškyje 1951 II 3 Vilniuje, lietuvių technikas. Išsilavinimą įgijo Rygoje. 1902-1919 Rusijos uostuose dirbo statybos ir uostų gilinimo darbus. Su visuomeninių statinių projektais dalyvavo pirmojoje lietuvių dailės parodoje Vilniuje (1906), kitose parodose. Nuo 1921 dirbo Lietuvos susisiekimo departamento valstybės kontrolės įstaigoje. 1926–1927 Klaipėdos uosto revizorius, 1927–1932 – šio uosto statybos ir gilinimo darbų vedėjas. 1933 parašė taisykles prekybos laivams ir motorlaiviams tikrinti. Dar spaudos draudimo metais pradėjo rašinėti žinutes į Amerikos lietuvių laikraščius, ypač buvo aktyvus Klaipėdos krašto lietuvių inteligentų patriotinėje ir kultūrinėje veikloje. Apdovanotas Nepriklausomybės medaliu (1928) ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu (1929). 1942 bandė išgelbėti dvi Kupiškio žydų šeimas, todėl 1946–1948 buvo paskirtas Vilniaus miesto komunalinio ūkio vyriausiuoju inžinieriumi. Vėliau, iki pat mirties, persekiojamas sovietinės valdžios. Išsaugojo Klaipėdos uosto tvarkymo brėžinių, nuotraukų, kitų dokumentų, kurie perduoti Mažosios Lietuvos istorijos muziejui Klaipėdoje.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Kazimieras Gabrėnas / Iš Birutės Gabrėnaitės-Šipylienės albumo

Iliustracija: Klaipėdos uosto statybos ir gilinimo darbų vedėjas Kazimieras Gabrėnas su žmona Felicija ir vaikais – Vytautu ir Birute, apie 1930 / Iš Birutės Gabrėnaitės-Šipylienės albumo