Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kažiamėkų pradinė mokykla

XIX a. II pusėje įsteigta vienaklasė pradinė mokykla.

Kažiamkų pradnė mokyklà, vienos klasės, įsteigta XIX a. II pusėje. Veikė tipiniame mokyklos pastate su butu mokytojui, priklausė ūkinis trobesys, 1,5 ha žemės sklypas. 1936 mokėsi 35 vaikai – 17 mergaičių ir 18 berniukų; 34 iš jų buvo evangelikų liuteronų tikėjimo, vienas katalikas. Dėstyta vokiečių kalba. Tarpukariu mokytojavo Klaipėdos mokytojų seminarijos auklėtiniai P. Nitschas ir F. Bastikaitis (Bastigkeit). Senasis pastatas tebestovi, tačiau mokykla jame neveikia nuo 1975.

Albertas Juška

Iliustracija: Kažiamėkų pradinė mokykla, 1993