Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kavolių pradinė mokykla

XIX–XX a. sandūroje įsteigta dviklasė mokykla.

Kavõlių pradnė mokyklà, įsteigta XIX–XX a. sandūroje. Dviklasė mokykla įsikūrė naujose patalpose, turėjo 2 ūkinius pastatus, pedagogams buvo paskirtas 3,75 ha žemės sklypas. 1911 čia dirbo Karalienės mokytojų seminarijos auklėtiniai J. Zvėgaitis (Swegat) ir A. Naujokas. Po Pirmojo pasaulinio karo mokytojavo Klaipėdos mokytojų seminariją baigę pedagogai Mėta Wossylus, F. Schelleris (vedėjas), V. Jasutis. 1936 mokyklą lankė 117 mokinių: 61 mergaitė ir 56 berniukai, iš jų – 110 evangelikų liuteronų, 5 katalikų tikėjimo. Dėstomoji kalba – vokiečių.

Albertas Juška