Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kavolių miškas

miškas Šilutės apskrityje, abipus Klaipėdos–Pagėgių geležinkelio ir plento.

Kavõlių mškas Šilutės apskrityje, 16 km į pietvakarius abipus Klaipėdos–Pagėgių geležinkelio ir plento augantis miškas. Dabartinis plotas 860 ha, mišku apaugę 725 ha. Pietrytinę dalį kerta Leitės upelis su keletu smulkių dešiniųjų intakėlių. Reljefas – Nemuno deltos lyguma. Dirvožemiai velėniniai jauriniai glėjiški, glėjiniai priesmėliai ir priemoliai. Didelė dalis masyvo nusausinta. Kavoliai išsiskiria našiais eglynais, ąžuolynais, pušų ir eglių bei kultūrinės kilmės medynais. Daug ąžuolo, uosio, juodalksnio, eglės ir net vinkšnų kultūrų buvo įveista XIX a. pabaigoje. Tokį želdinimo būdą bei įdomias medžių mišrinimo schemas praktikavo ilgametis girininkas A. Liudžuvaitis, kuris mirė 1886 ir palaidotas miško kapinaitėse.

Algirdas Brukas