Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kavernai

kaimas Ylavos apskrityje, Kreuzburgo parapijoje.

Kaverna (vok. Kavern, Cavem, rus. Pervomajskoje), kaimas Ylavos apskrityje, Kreuzburgo parapijoje, Pasmaros upės pakrantėse, 3 km į šiaurės vakarus nuo Kreuzburgo. Minėti 1395 Caubern, 1419 Cauwen, 1425 Cauweren, 1507 Cavern, XIX a. viduryje kaime buvo 33 sodybos su 322 gyventojais. XX a. pradžioje buvo keliolikos sodybų tankiai užstatytas gatvinis rėžinis kaimas palei senąjį vieškelį, vingiavusį paupiu, dešiniuoju Pasmaros krantu. Keli viensėdžiai buvo kairiajame krante bei aplink. Laukininkų kaimas valdė didelį žemės plotą, padalytą į taisyklingus sklypus. Kaimavietės šiaurrytiniu pakraščiu nutiestas tiesus vieškelis iš Kreuzburgo į Kobelbudę. Sovietmečiu Kavernai sunaikinti – 1994 nieko nebebuvo.

Martynas Purvinas