Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kaušiai, 2

kaimas Įsruties apskrityje, Jurbarko parapijoje, Būdviečių seniūnijoje.

Kaũšiai, 2 (vok. Kauschen, nuo 1928 Horstenau), kaimas Įsruties apskrityje, Jurbarko parapijoje, Būdviečių seniūnijoje, 5 km į šiaurės vakarus nuo Jurbarko, 4 km į pietvakarius nuo Būdviečių, tarp Įsruties–Skaisgirių plento ir Kaušių girios. Kaimo pietinėje dalyje XX a. pradžioje buvo girininkijos sodyba. Kaušiai buvo keliolikos sodybų netaisyklingas gatvinis kaimas, siaurojo geležinkelio iš Įsruties stotelė, užeiga paplentėje, vėjo malūnas. Miške buvo Pleinio pieva, Šunkarių ir Pagelynų pelkės. Sovietmečiu Kaušiai sunaikinti – 1994 ten nieko nebebuvo. Vietovardis kilęs iš pavardės Kaušas, Kaušius.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas