Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kaukolės trepanacija

kaukolės ertmės atvėrimas, daromas šalinant smegenų naviką, hematomą ir panašiai.

káukolės trepanãcija, kaukolės ertmės atvėrimas, daromas šalinant smegenų naviką, hematomą ir pan. Kaukolės trepanacijos Prūsoje buvo atliekamos jau senajame geležies amžiuje. Tai patvirtina Prussia muziejuje Karaliaučiuje buvę radiniai. Vienas jų iš Gonšerų, Sensburgo apskritis. Tai I–II a. medicininiai instrumentai – kaulų kabliai. Kai kurie iš jų šiek tiek papuošti, greičiausiai naudoti operuojant. Kitas to meto radinys iš Vidrinų, Rastenburgo apskritis – vaiko skeletas su lygiai horizontaliai perpjauta kaukole. Manoma, kad perpjauti tik kaukolės kaulai, nepaliečiant galvos smegenų. Kitame kape rastas apie 32 cm ilgio pjūklas. Tokiu pjūklu galėjo būti padarytas vaiko kaukolės pjūvis.

L: Gronau W. Ärztliche Kunst vor 1500 Jahren. München, 1985.

Leonardas Poviliūnas

Iliustracija: Medicininiai instrumentai, rasti Gonšerų, Sensburgo apskritis, kapinyne / lš Leonardo Poviliūno rinkinio

Iliustracija: Vaiko skeletas su horizontaliai perpjauta kaukole, rastas Vidrinų, Rastenburgo apskritis, kapinyne / Iš Leonardo Poviliūno rinkinio