Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kaukėnų parapinė mokykla

apie 1557–1939 Kaukėnuose veikusi mokykla.

Kauknų parãpinė mokyklà, įsteigta apie 1557. Vienas pirmųjų precentorių – L. Cressovius, 1580–1583 A. Radonius (jaunesnysis), 1655–1692 M. Rossochatius, 1693–1704 M. Förstenau. Nuo 1821 mokė E. Atzpodienas, apie 1860 Passargė, 1891 K. O. Kurschatas. 1874–1891 precentoriumi buvo J. M. Leiberis, turėjęs 1818 išleistus Kristijono Donelaičio Metus. Nuo XIX a. pradžios skirti mokytojų seminarijas (daugiausia Karalienės mokytojų seminariją) baigę asmenys: F. Schmiedebergas (nuo 1837), Hoffmannas (1846), G. Reineris (1861), R. Mertinas (1876), A. Neumannas (1882), M. Alys (1919). 1905 mokytojas Petriks apdovanotas Garbės ženklu. Po Pirmojo pasaulinio karo, be kitų, mokytojavo A. Jonaitis (Jonat; g. 1886), Margarete Ennulat (g. 1896). Mokykla didelė, 1850 mokėsi apie 250; 1900 – 350; 1937 – 417 moksleivių; dirbo 5–10 mokytojų.

Albertas Juška

Iliustracija: Kaukėnų mokyklos vaidintojų grupė, iki 1944 / Iš Viliaus Pėteraičio rinkinio

Iliustracija: Kaukėnų dešimtklasė mokykla, iki 1944 / Iš Viliaus Pėteraičio rinkinio