Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Katyčių gynybiniai įtvirtinimai

Švedų pylimas; apie XVII–XVIII a. įrengtas 750 metrų ilgio pylimas netoli Katyčių.

Katýčių gynýbiniai įtvrtinimai (Švedų pylimas), 3 km į pietus nuo Degučių ir 3–4 km į vakarus nuo Katyčių, prie ribos su Laugalių laukais, gana drėgnoje lygumoje išlikusi dalis Švedų pylimo (vok. Schwedenschanze). Pylimas lenkta linija eina iš šiaurės rytų į pietvakarius, o vėliau pasuka į šiaurės vakarus. Jo ilgis apie 750 metrų. Dalis pylimo (apie 370 m) jau vos įžiūrima, sunaikinta vežant smėlį kelio pylimui dar XIX a. pabaigoje ar XX a. pradžioje. Geriau išsilaikusio pylimo pagrindas 36 m pločio, 4–5 m aukščio. Išlikusio pylimo dalis prasideda apie 50 m į vakarus nuo vieškelio, nors anksčiau jo dalis galėjo būti ir kitoje kelio pusėje. Tai galėjo būti XVII–XVIII a. lauko įtvirtinimas.

L: Hollack E. Erlauterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreussen. Glogau–Berlin, 1908, S. 22; Crome H. Verzeichnis der Wehranlagen Ostpreußens. // Prussia. Bd. 32, Teil 11, 1939, S. 298; Lietuvos TSR archeologijos atlasas. II. Piliakalniai. V., 1975, p. 82, 193. Tautavičius A. 1963 V 8–28 vykdytos žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Kretingos, Klaipėdos, Šilutės ir Tauragės r. ataskaita // LII, b. 187.

Linas Tamulynas