Mažosios Lietuvos
enciklopedija

katilas

katals, ketinis ar varinis indas apvalia apačia, su lanku.

kãtilas, katals, ketinis ar varinis indas apvalia apačia, su lanku. Skirtas valgiui virti, jovalui šutinti. Liet. katilas, latv. katls (iš *katils) bei prūs. catils (Elbingo žodynėlyje) yra senas kultūrinis skolinys. Žodis katilas galėjo būti paskolintas iš senovės germanų, būtent iš gotų katil(u)s, kuris perdirbtas iš lot. catīnus – puodas, dubuo. Skolintojai būtų buvę prūsai, kurie Pavyslyje buvo gotų kaimynai (I–II a. po Kristaus). Jie būtų šį namudės terminą perteikę toliau lietuviams ir latviams. Katilas greičiausia įgytas per slavų kotilu. Kaip vieni svarbiausių namų apyvokos daiktų katilai atskirai išvardijami XVI a. inventoriuose. Dideliu turtu laikytas varinis katilas. Svarbus amatininkas buvo katilius. Sirvydo žodyne katiliaus vardu vadintas ne tik katilų dirbėjas, bet apskritai varkalys. Iš to kilusi ir amatinė pavardė Katilius, dažniau pasitaikanti Užnemunėje ir Mažojoje Lietuvoje. Sirvydo žodyne yra žodis katlėrystė – katiliaus amatas. XV a. pradžioje minimas prūsų vietovardis Cattlopyn (netoli Karaliaučiaus), kurį atitinka latvių vienasėdžio vardas Katlāps, kilęs iš katl-lāpis – katilų lopytojas. Katilo vardu praminta laukų gėlė katilėlis, katiliukas (arba varpelis, skambalėlis), kankalija, kankalikas. XVI a. ir vėliau katilas kabintas už lanko virš ugniakuro, lauke ant įtaisytų stovų arba dedamas tarp sudėtų akmenų. Toks kabinamas katilas išliko daugiausia Žemaitijoje. Mažojoje Lietuvoje kabinami senieji katilai ilgiau išliko pamario žvejų senosiose sodybose. Mažojoje Lietuvoje kabinamus katilus XIX a. keitė į pečį (viryklę) įstatomi katilai, juosiami išorinio žiedo, kuriuo remdavosi į pečio skylės pakraščius. Būta įvairaus dydžio katilų, jiems pritaikytų įvairaus skersmens metalinių žiedų pečio skylei sumažinti. Vidutinio ūkininko namuose dažniau naudoti 2 katilai: pirmasis maistui gaminti, antrasis kaitino vandenį miežiniams miltams plikyti, virė kiaulių ėdalą (prastas bulves, mažas žuveles –stinteles, pūkius). Apvalus katilo dugnas buvo patogus šeimininkėms – galėjo lengvai išsemti viralą, išgrandyti ir iššluostyti.

LE

TLE

Martin Tydecks