Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Katalikų liaudies mokykla

Klaipėdoje veikusi pradinė mokykla.

Katalkų liáudies mokyklà (vok. Memeler Katholische Volksschule), Klaipėdoje veikusi pradinė mokykla. 1935–1936 dirbo mokytojas Weichbrodtas. Išlikusios kai kurios suvokietintos mokinių pavardės: Kurt Kujellis, broliai Helmut ir Bruno Krischkauskiai, Stokus, broliai Masuhr (?) ir Horst Michniai.

L: Memeler Dampfboot, 1983, nr. 12, p. 197.

Leonardas Poviliūnas