Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kaštaunai, 1

kaimas Pakalnės apskrityje, Lapynų parapijoje, Tovelninkų valsčiuje.

Kaštauna, 1 (vok. Kastaunen, rus. Plodovoje), kaimas Pakalnės apskrityje, Lapynų parapijoje, Tovelninkų valsčiuje, 3 km į vakarus nuo Kryžionų, Senosios Tovės aukštupyje. XVIII a. pabaigoje buvo nuomojamas kaimas su girininkija. Kaštaunuose greta Tovelės kaimo kūrėsi žvejai ir pievininkai. Piečiau prakasus naują Tovės upės tiesią vagą, pylimu atkirtus jos senąjį aukštupį, Kaštaunai liko nuošalyje – nebeliko tiesaus vandens kelio į Kryžionus ir kitur. XX a. pradžioje kaime buvo keliolika nedidelių sodybėlių, prigludusių prie Senosios Tovės bei jos dešiniojo intako vagos. Pylimu apsisaugojus nuo Gilijos potvynių, dirbtas siauras paupio žemės ruožas, šienautos aplinkinės drėgnos pievos (sausintos griovių tinklu). Paupiu link Tovelninkų perkėlos į Kryžionus vedė vingiuotas keliukas. Kaštaunų girininkijos sodyba buvo 1,5 km į pietvakarius, už Tovelės kaimo, Senosios Tovės pakrantėje, ties siurbline. Sovietmečiu savitas kaimas sunaikintas, Plodovoje vardu vadintos Kaštaunų ir Tovelės liekanos.

Martynas Purvinas