Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kasos Klaipėdoje

taupomosios kasos Klaipėdoje.

kãsos Klaipėdoje. Taupomoji kasa įsteigta pagal jau veikusių Berlyno, Elbingo ir Dancigo kasų pavyzdį. Ji atidaryta 1826 VI 30 ir tapo pirmąja tokia Mažojoje Lietuvoje (Karaliaučiuje kasa buvo įsteigta 1828). 1826 pabaigoje kasoje buvo 4090 talerių. Depozitai 1828 pabaigoje sudarė 20 797 talerių, 1830 pabaigoje – 36 599, 1847 pabaigoje – 107 450 talerių. 1899/1900 balandį įmokų suma sudarė 1,915 mln. markių, išmokų – 2,017 mln. markių. Pradžioje kasa dirbo 2 kartus per mėnesį, vėliau 1 kartą per savaitę. Nuo 1885 kasa ėmė dirbti kasdien. 1923–1926 Klaipėdos krašte buvo 4 taupomosios kasos. 1923 indėlių suma (įskaitant procentus) sudarė 1,648 mln. Lt, išmokų – 1,276 mln. Lt, o 1926 – atitinkamai 9,598 mln. bei 7,581 mln. litų. Bendra indėlių suma krašto taupomosiose kasose 1925 pabaigoje sudarė 3,418 mln. litų. Vienam krašto gyventojui kasos indėlių 1923 pabaigoje teko 2,6 Lt, 1925 pabaigoje – 24,1 Lt.

Sembritzki J. Memel im neunzehnten Jahrhundert. Memel, 1902; Klaipėdos krašto Statistikos biuras. Statistinės žinios. 1927, nr. 19.

Julius Žukas