Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kasikas

upelis Pagėgių apskrityje, Viešvilės parapijoje.

Kaskas (vok. Kassigbach, die Kassig), upelis Pagėgių apskrityje, Viešvilės parapijoje, Viešvilės upės kairysis intakas. Ilgis 13 km. Išteka iš Tiniabalio balyno, Tetervinės girininkijoje, teka pietų ir pietvakarių kryptimis pro Apšriūtų, Antupių ir Kalvelių kaimą į Nemuno slėnį, toliau 4 km teka slėnio dešiniuoju pakraščiu pro Viešvilę Nemuno senvagėmis ir protakomis, į Sennemunę ir į Viešvilės upelį piečiau bažnytkaimio. Tiltupė – kairysis intakas, Išdagis – dešinysis intakas. Sraunaus Kasiko dalis eina perkasu. Žemupyje Kasikas keisdavo vagą, potvyniams keičiant protakas Nemuno slėnyje. Upėvardis kilęs iš liet. kasikas – kas kasa, rausia. Plg. asmenvardžius Kasikas, Kasikaitis. Dar netolimi Kaskalnis, Kasikėnai.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Kasiko upelis ties Apšriūtų kaimu, 2001