Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karpava

bažnytkaimis, dvaras ir valsčiaus centras Darkiemio apskrityje.

Karpavà (vok. Karpowen, nuo 1938 Karpauen; rus. Nekrasovo), bažnytkaimis, dvaras ir valsčiaus centras Darkiemio apskrityje, 21 km į vakarus nuo Darkiemio, Ilmenos upelio dešiniajame krante. 1419 minima Carpaw. 1847 įkuriama atskira Karpavos parapija, atskyrus ją nuo Trempų. 1939 buvo 342 gyventojai, dviklasė pradžios mokykla, smulkių prekių krautuvė, kurios savininkas Grischkat (: Griškaitis). Buvo vidutinio dydžio dvaro sodyba su dideliais trobesiais, greta bažnyčia (pastatyta 1860, baigta 1898) su žaibo nugriautu bokštu, kelios didesnės sodybos. Gausūs Karpavos viensėdžiai buvo įsikūrę palei vieškelius ir laukų keliukus. Mažoji Karpava (vok. Klein Karpowen, nuo 1938 Klein Karpauen; rus. Malʼcevo), 10 nedidelių sodybų gatvinis kaimas 3 km į pietryčius nuo Karpavos su gausiais aplinkiniais viensėdžiais, išsibarsčiusiais kalvelėse. Sovietmečiu Karpavos bažnyčia buvo suniokota, paversta sandėliu, vėliau apleista. 1994 dar buvo apnykęs bažnyčios pastatas. Vietovardis yra priesagos -ava vedinys iš Karp-; plg. lietuviškas pavardes Karpa, Karpius ir liet. kapas – užkarpa, karpỹs – kas karpuotas ir vietovardžius Karp-laukiai (Semboje), Karp-uočiai (dvaras Ragainės apskrityje).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Karpavos bažnyčia, 1910 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo