Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karola Ciesielska

XX a. lenkų istorikė.

Ciesiélska Karola 1925 I 30 Rorzne, Aleksandrovo Kujavskio paviete, Lenkijoje, lenkų istorikė. Istorijos mokslų dr. (1970). 1951 baigė Torunės universiteto Istorijos fakultetą. Nuo 1952 Torunės archyvo darbuotoja. Svarbiausios tyrimų kryptys – prūsų istorija, pagalbiniai istorijos mokslai, šaltinių leidyba. Svarbiausi darbai: W zasięgu Krzyżackiego miecza, 1961 [Kur siekia kryžiuočių kalavijas]; Ustrój i organizacja władz i kancelarii miasta Torunia, 1972 [Torunės miesto valdžios ir kanceliarijos santvarka ir organizavimas]; Herb i pieczęcie miasta Torunia, 1982 [Torunės miesto herbas ir antspaudai]. Su I. Janosz-Biskupowa parengė šaltinių publikacijų: Źródła do dziejów wojny trzynastołetnej, 1964 [Trylikos metų karo istorijos šaltiniai]; Księga komturstwa gdańskiego, 1985 [Gdansko komtūrijos knyga].

Vytautas Raudeliūnas