Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karol Górski

Karolis Gurskis, XX a. lenkų istorikas medievistas.

Górski Karol (Karolis Gùrskis) 1903 IV 30Odesoje (Ukraina) 1988 XII 13Torunėje (Lenkija), lenkų istorikas medievistas. Filosofijos dr. (1927), habil. dr. (1933). Nuo 1945 ekstraordinarinis, nuo 1956 ordinarinis profesorius. Lenkijos mokslų akademijos narys korespondentas (1951). 1925 baigė Krokuvos universitetą. 1933–1973 dėstė istoriją Poznanės ir Torunės universitetuose. Svarbiausios tyrimų kryptys – Prūsos žemių, Kryžiuočių ordino ir Pamario istorija. Reikšmingiausi veikalai: Fragmenty dziejów Prus w XV wieku, 1937 [XV a. Prūsų istorijos fragmentai]; Państwo Krzyżackie w Prusach, 1946 [Kryžiuočių valstybė Prūsoje]; Krótkie dzieje Prus Wschodnich, 1949 [Trumpa Rytprūsių istorija]; L'Ordine teutonico. Alleorgini delio stato prussiano (italų kalba), 1971 [Kryžiuočių ordinas. Apie Prūsijos valstybės kilmę]; Studia i szkice z dziejów państwa Krzyżackiego, 1986 [Kryžiuočių valstybės istorijos studijos ir apybraižos]. Neigė Ordino kaip vienuolijos teisę kurti valstybę, smerkė smurtu ir klasta jo vykdytą prūsų bei vakarinių lietuvių žemių užkariavimą bei kolonizavimą, militarinį šios valstybės pobūdį, grobikiškus karus prieš Lenkiją ir Lietuvą. Pateikė duomenų iš Mažosios Lietuvos praeities. Parengė istorijos šaltinių publikacijų: Związek Pruski i poddanie się Prus Polsce, 1948 [Prūsų sąjunga ir Prūsų pasidavimas Lenkijai]; „Banderia Prutenorum“ Jana Długosza, 1958 [Jono Dlugošo „Prūsų vėliavos“]; Prusy Królewskie i Książęce w XV ir XVI wieku, 1971 [Karališkoji ir kunigaikštiškoji Prūsa XV ir XVI a.]. Iš Mažosios Lietuvos daugiausia šaltinių yra pastarojoje publikacijoje. Górskio darbų bibliografija (per 600 pozicijų) paskelbta knygoje W kręgu stanowych i kulturowych przeobrażeń Europy Północnej (1988).

Vytautas Raudeliūnas