Mažosios Lietuvos
enciklopedija

karo laivynas

Lietuvos karo laivynas

kãro laivýnas. Lietuvos karo laivyno uždavinys – teritorinės jūros ir išimtinės ekonominės zonos kontrolė, apsauga ir gynyba, pakrančių ir laivybos apsauga, konvojus, evakuacija, paieškos ir gelbėjimo bei kitų specialių užduočių vykdymas. Po 1923 karo laivynas apsiribojo vienu mokomuoju laivu Prezidentas Smetona (525 t. d. w.), kuris 1935 buvo pervestas iš pakrančių policijos į karinę žinybą. Jam vadovavo kapitonas Antanas Kaškelis, kuriam išėjus į pensiją (1939) ėmė vadovauti Povilas Labanauskas. Iki nacių okupacijos (1939 III 23) laivas apmokė nemažai jaunuolių ir padėjo įgyti patyrimo jauniems karininkams. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę nedelsiant pradėta organizuoti jūrinė gynyba, 1992 sukurta Pasienio apsaugos rinktinė, kuriai vadovavo jūrų kapitonas Juozapas Algis Leišis. Netrukus rinktinės sudėtį papildė laivų divizionas, kuris 1993 atskirtas nuo Pasienio apsaugos rinktinės, ir suformuotos Karinės jūrų pajėgos. Joms vadovauti paskirtas jūrų kapitonas komandoras Raimundas Baltuška, kuriam 1997 suteiktas flotilės admirolo laipsnis. Diviziono pradžią sudarė mokomasis laivas Vėtra ir keletas uosto katerių. Veikiai divizionas padidėjo dviem Rusijoje pirktomis 1980 statytomis ir naujoviškai apginkluotomis fregatomis. Jos pavadintos F11 Žemaitis ir F12 Aukštaitis. 1994 Norvegija padovanojo Storm klasės laivą, kuris pavadintas P31 Dzūkas. 1999 Vokietijoje įsigytas minų medžiotojas M52 Sūduvis. Nuo 1993 karo laivynas nuolat dalyvauja NATO ir Partnerystės taikos labui pratybose, rengia vizitus į draugiškas valstybes. 1998 Vėtra perplaukė Atlantą. 1999 gegužę admirolas R. Baltuška išleistas į atsargą, karo laivynui vadovauti paskirtas jūrų kapitonas Kęstutis Macijauskas. Karo laivyno branduolį sudaro užsienyje ir Klaipėdos universitete mokslus baigę karininkai. Jų gretas nuolat papildo Lietuvos jaunuoliai, baigę mokslus arba tobulinęsi Švedijoje, Danijoje, Vokietijoje, JAV, Anglijoje ir kitur. 1998 jūrų pajėgas sudarė 1200 karių. 2000–2001 įsigyti patruliniai laivai P32 Sėlis ir P33 Skalvis, priešmininis laivas M51 Kuršis, bei perimtas uosto vilkikas H22; 2005–2006 Lietuvos karo laivynas įgijo vadovavimo ir aprūpinimo laivą N42 Jotvingis, bei iš Savanorių pajėgų perėmė uosto katerį H23. Ir toliau Lietuvos karo laivynas buvo vis pildomas: 2009 perimtas paieškos ir gelbėjimo laivas Šakiai su įgula ir įranga; 2008–2010 įsigyti patruliniai laivai P11 Žemaitis, P12 Dzūkas, P14 Aukštaitis, o 2010–2011 įsigyti priešmininiai laivai M53 Skalvis ir M54 Kuršis. Nuo 2015 VIII 2 Lietuvos karinėms jūrų pajėgoms vadovauja jūrų kapitonas Arūnas Mockus.

Povilas Almis Mažeika

Kostas Kaukas

Iliustracija: Fregata „Žemaitis“ pratybose, 2000 / Iš Karinių jūrų pajėgų archyvo

Iliustracija: Lietuvos karo laivai Klaipėdos uoste, 2000 / Iš Karinių jūrų pajėgų archyvo