Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karlas Frydrichas Mažeika

Carl Moszeik, XIX–XX a. lietuvių raštijos veikėjas, kalbininkas, istorikas mėgėjas, evangelikų liuteronų kunigas.

Mažeikà Karlas Frydrichas (Carl Moszeik) 1865 1919 X 17Stalupėnuose, lietuvių raštijos veikėjas, kalbininkas, istorikas mėgėjas, evangelikų liuteronų kunigas. Baigęs Karaliaučiaus universitetą, 1889 įšventintas ir paskirtas antruoju kunigu į Stalupėnus. Buvo Rytprūsių istorijos paminklų tyrimo ir apsaugos komisijos Stalupėnų apskrities įgaliotinis. Pasisekimo sulaukė jo Vokiečių–Lietuvių kalbų žodynas [Deutsch-Litthauisches Vokabularium], kuris 1898–1919 išspausdintas 5 kartus. Pateikta tik apie 2000 nekirčiuotų žodžių be vartojimo pavyzdžių. Žodynas skirtas daugiausia su lietuviais bendraujantiems valdininkams, dvasininkams ir mokytojams, įgijusiems minimalių lietuvių kalbos žinių. 1917 ir 1919 išleido Lietuvių kalbos gramatiką pradedančiajam [Litauische Grammatik für Anfänger], kurioje elementarios kalbos taisyklės išdėstytos, remiantis Kristijono Gotlybo Milkaus (1800) veikalu. Žodynas ir gramatika išspausdinti lotynišku ir gotišku šriftu. Mažeika domėjosi Mažosios Lietuvos praeitimi, parašė knygą Geschichte der Stadt Stallupönen, 1892 [Stalupėnų miesto istorija], sudarė ir išleido knygą Kriegserlebnisse ostpreussischer Pfarrer, Bd. 1–2, 1915 [Rytprūsių kunigų karo išgyvenimai].

Algirdas Žemaitaitis