Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karl Kasiske

Karlas Kaziskė, XX a. vokiečių istorikas.

Kasiske Karl (Karlas Kazskė) 1909 XII 16Baldenburge (V. Prūsija) 1941 XI 24 prie Leningrado, vokiečių istorikas. Docentas (1939). Studijavo istoriją Marburgo universitete. Nuo 1931 gyveno Karaliaučiuje. Čia baigė istorijos studijas, paliktas universiteto dėstytoju. 1934 įgijo daktaro, 1938 habilituoto daktaro laipsnį. Pagrindinė tyrimų kryptis – Rytų ir Vakarų Prūsijos bei Mažosios Lietuvos žemių apgyvendinimas Kryžiuočių ordino valdymo metais. Svarbiausi darbai: Die Siedlungstätigkeit des Deutschen Ordens im östlichen Preussen bis zum Jahre 1410, 1934 [Kolonizacinė Kryžiuočių ordino veikla Rytprūsiuose iki 1410]; Das deutsche Siedelwerk des Mittelalters in Pommerellen,–1938 [Vokiečių kolonizacija Pamarėlyje viduramžiais]; Beitrage zur Bevölkerungsgeschichte Pommerellens im Mittelalter, 1942 [Pamarėlio apgyvendinimo viduramžiais istorijos tyrimai]; kartu su Erichu Maschke – Der Deutsche Ritterorden. Seine politische und kulturelle Leistung im deutschen Osten, 1942 [Vokiečių riterių ordinas. Jo politiniai ir kultūriniai nuopelnai vokiškuosiuose Rytuose] ir kiti.

Vytautas Raudeliūnas