Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karl Heinz Clasen

Karlas Haincas Klazenas, XX a. pradžios menotyrininkas.

Clasen Karl Heinz (Karlas Haincas Klãzenas), XX a. pradžios menotyrininkas. Karaliaučiaus universiteto menotyros privatdocentas. Išleido knygas: Der Hochmeisterpalast der Marienburg, 1924 [Didžiųjų magistrų rūmai Marienburge]; Die mittelalterliche Kunst im Gebiete des Deutschordens-Staates Preußen. Bd. 1: Die Burgbauten, 1927 [Viduramžių menas Vokiečių ordino valstybėje Prūsijoje. T. 1: Pilių statyba]. Clasenas apibūdino ordino pilis ir Mažojoje Lietuvoje (Įsrutyje, Jurbarke, Ragainėje, Žalvoje ir kitur), sunaikintas ir suniokotas po 1944. Jo veikalai – vertingas krašto architektūros istorijos šaltinis.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Brunsbergo miesto planas, 1635 / Iš Clasen K. H. knygosDie mittelalteriche Kunst im Gebiete des Deutschordensstaates Preußen“. Bd. I: Burgbauten, Königsberg, 1927