Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karl Gottlieb Rehsner

Karlas Gotlibas Rėzneris, XIX a. kunigas, pedagogas.

Rehsner Karl Gottlieb (Karlas Gotlibas Rzneris) 1790 IV 7prie Štetino (dabar Szczecinas, Lenkija) 1862 XII 26Klaipėdoje, kunigas, pedagogas. 1813 imatrikuliavosi Karaliaučiaus universiteto Teologijos fakultete, papildomai mokėsi piešimo, muzikos. Nuo 1817 mokytojavo Klaipėdoje. 1820 įšventintas kunigu, paskirtas į Klaipėdos miestiečių parapiją, pamokslavo 42 metus (iki mirties). Miestiečius ragino aukštesnį išsilavinimą suteikti ne tik sūnums, bet ir dukterims. Nuo 1824 privačiai mokė mergaites, 1827 su mokinėmis (per 50) persikėlė į berniukų realinės mokyklos (Luizės gimnazijos pradininkės) direktoriaus pastatą. 1830 magistratas mergaičių mokyklai suteikė Aukštesniosios dukterų mokyklos (vok. Höhere Tochterschule) statusą. Mergaičių ir berniukų klasėse mokė piešimo pagrindų, parengė piešimo pradžiamokslį, tikybos vadovėlį, savo pamokslų rinkinį.

Albertas Juška