Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karl Erich Andree

Karlas Erichas Andrė, XX a. vokiečių geologas.

Andrée Karl Erich (Karlas Erichas Andr) 1880 III 10 Minderyje (prie Hannoverio) 1946, vokiečių geologas. Tyrė Rytprūsių geologiją, Sembos pusiasalyje kasamą gintarą. Ilgametis Karaliaučiaus geologijos ir paleontologijos instituto direktorius. Parašė veikalą apie jūros dugno geologiją (2 tomai). Redagavo serijinį leidinį Die Bernsteinforschungen [Gintaro tyrinėjimai]. Įsteigė gintaro muziejų, tačiau per Antrąjį pasaulinį karą eksponatai dingo.

Algirdas Gaigalas