Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karl Brugmann

Karlas Brugmanas, XIX–XX a. vokiečių kalbininkas.

Brugmann Karl (Karlas Brùgmanas) 1849 III 16 Wiesbadene 1919 VI 29 Leipcige, vokiečių kalbininkas. 1882–1884, 1887–1919 Leipcigo, 1884–1887 Freiburgo universitetų profesorius. Svarbiausias veikalas – Grundriss der vergleichenden Grammatik der indo-germanischen Sprachen, Bd. 1–5, 1879–1916 [Indoeuropiečių kalbų lyginamosios gramatikos pagrindai]. Šio veikalo sintaksės skyrių parašė B. Delbrückas. Veikale šalia kitų indoeuropiečių kalbų gvildenamos ir senosios prūsų bei lietuvių kalbų istorinės gramatikos problemos, nagrinėjami senieji baltų ir slavų kalbų santykiai. 1880 Brugmannas buvo atvykęs į Didžiąją Lietuvą. Garliavos apylinkėse rinko tautosaką, tyrė tarmę. Su Augustu Leskienu išleido rinkinį Litauische Volkslieder und Märchen aus dem Preussischen und dem Russischen Litauen, 1882 [Lietuvių liaudies dainos ir pasakos iš Prūsų ir Rusų Lietuvos], kuriame paskelbė kelionės metu surinktą tautosaką ir Garliavos tarmės aprašą. Šis rinkinys – vertingas indėlis į lietuvių tautosakos mokslą ir pirmoji platesnė atskirai lietuvių tarmei skirta monografija. Parašė straipsnių iš baltų kalbų istorinės morfologijos.

L: Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija. Kn. I. V., 1979, p. 80–82; Streitberg W. Karl Brugmann // Portraits of Linguists. Vol. 1. Ed. by Th. A. Sebeok. Bloomington–London, 1967.

Algirdas Sabaliauskas

Iliustracija: Karlas Brugmannas, XX a. pradžia