Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karijeičiai

Kareičiai, bajoriškasis dvaras Fischhauseno (Žuvininkų) apskrityje ir parapijoje.

Karijeičiai, Kareičiai (vok. Corjeiten, Korjeiten; rus. Putilovo), bajoriškasis dvaras Semboje, Žuvininkų apskrityje ir parapijoje, Gudenyčių seniūnijoje, 9 km į šiaurę nuo Žuvininkų, 2 km į šiaurę nuo Gudenyčių. 1396 minimi Karieyten, 1420 Karigeithen. XX a. pradžioje buvo nedidelė bajoriško dvaro sodyba Girmavos upelio dešiniajame krante, gretimos darbininkų sodybėlės. 0,5 km į pietryčius buvo nedidelė palivarko sodyba ir jo darbininkų namai. Su Banava, Linkava ir kitais Gudenyčių seniūnijos kaimais 1939 buvo 859 gyventojai. Bendru Putilovo vardu sovietai pavadino kelių aplinkinių gyvenviečių liekanas. Vietovardžio šaknis sietina su prūsų asmenvardžiu Karis, plg. prūsų asmenvardį Kar-i-oth, liet. Kar-i-jotas, Kar-i-butas.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas