Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kardelis Rėnius

pirmasis misionierius lietuvininkas.

Rnius Kardelis 1791 1838, pirmasis misionierius lietuvininkas. Jau 1807–1810 metais dalyvaudamas savo dėdės dvare prie Klaipėdos veikusiame surinkime ir skaitydamas misionierių spaudą (lietuviškos dar nebuvo), Rėnius nusprendė tapti misionieriumi. Britų misijos buvo pasiųstas misionieriumi į Rytų Indiją. 1909 metais Pasiuntinystės knygelėse buvo išspausdinta jo 1828 metų laiško ištrauka iš Rytų Indijos. Rėniaus atminimui 1839 publikuotos Johanno Ferdinando Kelkio giesmės Linksmay t’esie giedojama… ir Taigi jau miegok!.., kuri ir dabar giedama.

L: Dar kelis zodelius apie pasiuntinį // Nusidavimai apie evangelijos praplatinimą tarp žydų ir pagonų. 1839, nr. 1.

Algirdas Žemaitaitis