Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karbių kapinynas

IV–V amžių kapinynas Karbių ir Preussisch Bahnau kaimų paribyje.

Karbių kapinýnas. Karbių ir Preussisch Bahnau kaimų paribyje XVIII a. pradžioje buvo aptikta archeologinių radinių. 1898 kapinyną tyrinėjo E. Hollackas, o 1907 A. Bezzenbergeris. Paskelbti tik 3 kapų tyrinėjimų duomenys. Kapai degintiniai, iš viršaus uždengti akmenų grindinėliais. Deginti kaulai supilti į dideles urnas. Šalia pirmo kapo rasta žirgo kaulų. Viename kape rasti pjautuvo ir žirklių fragmentai, peilis ir drožtuvas. Atsitiktinai iš suardytų kapų rasta kelios segės, emalės karolis ir Romos moneta. Kapinynas datuojamas IV–V amžiumi.

Valdemaras Šimėnas

Iliustracija: Karbių kapinyno radiniai / Iš Valdemaro Šimėno rinkinio