Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karbiai

bajoriškasis dvaras, kaimas ir seniūnija Varmėje, Šventapilės apskrityje ir parapijoje.

Karbiai (vok. Karben, Carben; rus. Prigorkino), bajoriškasis dvaras, kaimas ir seniūnija Varmėje, Šventapilės apskrityje ir parapijoje, 3 km į vakarus nuo Šventapilės, 11 km į šiaurės rytus nuo Brunsbergo, 1,5 km į pietus nuo Aismarių. 1495 minimi Karben. XX a. pradžioje grioviais nusausintoje Aismarių pakrantėje buvo vidutinio dvaro sodyba su dideliais trobesiais ir parku, netoliese – darbininkų gyvenvietė, vėjo jėgainė. Pro Karbius tekėjo Banavos upės rytinė šaka – vėliau suformuota ir ištiesinta vaga. Drėgnos paupio pievos sausintos siurblinėmis. 1939 buvo 177 gyventojai. Vietovardis sietinas su prūsų vandenvardžiu Carbeyne (1324, upė, vok. Corbenefluß, Livos intakas), kilusiu iš indoeuropietiškos vandenvardžio šaknies *korb-, *kerb-, krb-: lietuvių krba, latvių kirba – klampynė, dakų kerba – pelkėta vieta. Dar plg. vietovardį Po-karbiai (netoli Brandenburgo). Pavadinimas atitinka tenykštės pelkėtos, klampios vietovės pobūdį.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas