Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karaliaučiaus pakiluma

Kaliningrado kyšulys, geologinė struktūra, tektoninės Žemės struktūros regioninis teigiamas elementas Baltijos sineklizės Lenkijos ir Lietuvos įdauboje, Karaliaučiaus krašto šiaurės rytuose.

Karaliáučiaus pakilumà, Kaliningrãdo kyšulỹs, geologinė struktūra, tektoninės Žemės struktūros regioninis teigiamas elementas Baltijos sineklizės Lenkijos ir Lietuvos įdauboje, Karaliaučiaus krašto šiaurės rytuose. Išskirtas platuminių šiaurės ir pietų krypties lūžių pagrindu. Jie skiria šią struktūrą nuo Sembos įlinkio Priegliaus grabeno. Struktūros ilgis 150 km, plotis 20 kilometrų. Kristalinio pamato paviršių dengia iki 3 km storio nuosėdų sluoksniai: žemutinio – kaledoninio (800–1300 m storio), hercininio (vos keliasdešimt metrų) ir alpinio (per 1000 m) laikotarpio. Struktūra formavosi kaledoninio ir hercininio etapų pabaigoje. Karaliaučiaus pakiluma pastebima kosminėse nuotraukose ir interpretuojant geofizinius laukus.

Algirdas Gaigalas

Povilas Suveizdis