Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karaliaučiaus krašto lietuvių organizacijų koordinacinė taryba

institucija, atstovaujanti visoms Karaliaučiaus krašto lietuviškoms juridinėms organizacijoms.

Karaliáučiaus krãšto lietùvių organizãcijų koordinãcinė tarýba, sudaryta 1998 VIII 16, atstovaujanti visoms Karaliaučiaus krašto lietuviškoms juridinėms organizacijoms. Surengti keli posėdžiai, neišsprendę tarpusavio nesutarimų. 2000 IV 29 įsteigta Karaliaučiaus krašto lietuvių nacionalinė kultūrinė autonomija, kurios veikloje dalyvauja beveik visos srities administracijos užregistruotos lietuviškos organizacijos. Pirmininkas – Alvydas Antanas Muliuolis.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Koordinacinė taryba: pirmoje eilėje – Sigitas Šamborskis, Juozapas Miliūnas, Danutė Norušaitė, Ona Kruglikova, Aleksas Bartnikas, antroje – Linas Vilčinskas, Remigijus Taukačikas, 1998 XII 10 / Iš Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės archyvo