Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karaliaučiaus krašto lietuvių jaunimo sąjunga

1994 Karaliaučiuje įsteigta organizacija, vienijanti lietuvišką jaunimą.

Karaliáučiaus krãšto lietùvių jaunmo sjunga įsteigta 1994 II 12 Karaliaučiuje (rus. Kaliningrad), įregistruota 1999 III 17. 2000 buvo apie 150 narių. Pirmininkais buvo Sigitas Šamborskis, Anastazija Jakimenko, nuo 1999 Ričardas Mikulėnas. Vienija 8 lietuvių draugijų susipratusį lietuvišką jaunimą – daugiausia mokytojus ir studentus. Karaliaučiaus miesto padaliniui vadovauja 22-osios vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytoja Angelė Dirgėlaitė. Centrinėje bibliotekoje veikia lietuvių kalbos kursai. Padeda rengti kasmetines vaikų ir jaunimo etnokultūrines stovyklas Ramovė. 1994 ir 1995 dalyvavo Rasos šventėje Narkyčiuose (rus. Meždurečje), 1995 ir 1998 Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse. Rengia lietuviškus koncertus.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Pasaulio lietuvių sporto žaidynių dalyviai iš Karaliaučiaus krašto, 1998

Iliustracija: Rasos šventė (Joninės) Auksinės upės slėnyje prie Narkyčių, 1994