Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kapurnai

kaimas ir dvaras Semboje, Fischhauseno (Žuvininkų) apskrityje.

Kapurnai (vok. Caporn, Kaporn; rus. Spasskoje), kaimas ir dvaras (anksčiau ir valsčiaus centras) Semboje, Žuvininkų apskrityje, Groß Heydekrug parapijoje, 19 km į pietryčius nuo Žuvininkų, 17 km į vakarus nuo Karaliaučiaus miesto centro, Aismarių šiaurės krante, greta Groß Heydekrugo. 1287 minima Caporne, Capurne. Palei Aismares nuo Žuvininkų iki Maudyčiu tęsiasi Kapurnų šilynas (vok. Kaporner Heide), nors taip vadinama tik jo rytinė dalis (vakarinė – Bludavos miškas). Šilynas drėgnas, apaugęs samanomis, pušimis. Jame gausu visokių uogų ir laukinių gyvūnų. Per medžioklę 1718 esą čia nušautas 51 elnias. XX a. pradžioje šilyno pietų pakraštyje buvo vidutinio dvaro sodyba su dideliais pastatais, greta – darbininkų gyvenvietė su mažomis sodybėlėmis. Drėgna Aismarių pakrantė buvo nusausinta griovių tinklu. Tarp drėgnų plotų kilo sausos kalvelės. Šilyno viduryje buvo iškylautojų mėgstama vieta, vadinama Keturių brolių svetaine (vok. Vierbrüderkrug). Čia buvo pastatytas Keturių brolių stulpas, kurio viršūnėje – keturios ištiestos rankos, laikančios barzdotas, šalmuotas galvas. Vėliau pastatytas aštuonkampis stulpas su keturiais šarvuotais kariais atminti čia 1295 nužudytiems grįžtantiems iš kautynių ir puotavusiems šilyne keturiems sūduviams: vok. Dyval, Kobezell, Stobemehl ir Räder. Vietovardis sietinas su lietuvių kapùrnas – kupstas, kalnelis, apaugęs samanomis. Rytprūsių vokiečių kalboje irgi paliudytas žodis Kaporne, Kapurne – pagonių laikų supiltas kapas (vok. aufgeschütteter Grabhügel aus heidnischer Vorzeit).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Keturių brolių stulpai Kapurnų šilyne, 1700 / Iš Borchert F. knygos „Burgenland Preussen“. München-Wien. 1987

Iliustracija: Keturių brolių stulpai Kapurnų šilyne, 1700 / Iš Borchert F. knygos „Burgenland Preussen“. München-Wien. 1987