Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kampiškiemiai

kaimas, dvaras ir valsčiaus centras Gumbinės apskrityje.

Kampiškiemiai (vok. Kampischkehmen, nuo 1938 Angereck; rus. Siniavino), kaimas, dvaras ir valsčiaus centras Gumbinės apskrityje, 7 km į pietvakarius nuo Gumbinės, 7 km į pietryčius nuo Jučių, 2 km į pietus nuo Įsruties–Ragainės geležinkelio, Unguros dešiniajame krante. 1540 minimi Campischkenn, 1590 Kampischkenen, 1785 Kampischkehmen. 1939 buvo 337 gyventojai. Ties staigiu upės vingiu (kampu) stovėjo valstybinio dvaro sodyba su dideliais pastatais, parku ir gretima darbininkų gyvenviete. Į pietus tęsėsi kaimo žemės su keliolika įvairaus dydžio plačiai išsibarsčiusių viensėdžių. Tiesus kelias vedė iš dvaro į perkėlą per Ungurą. Sovietmečiu Kampiškiemių viensėdžiai sunaikinti. Sudurtinis vietovardis iš kampiškis – gyvenantis kampe (vingyje) + kiẽmas.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas