Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kamantų piliakalnis

XI–XIII a. datuojamas piliakalnis Unguros kairiajame krante.

Kamantų pliakalnis. Unguros kairiajame krante, 0,8 km į pietvakarius nuo kaimo stovi Švedų pylimais (vok. Schwedenschanze) vadinamas krantinio tipo piliakalnis. Aikštelė ištęstos formos, 75×30 m dydžio. Nuo laukų iš rytų piliakalnis atskirtas dviem pylimais. Vienas jų 2 m, kitas 4 m aukščio. Iš pietų ir rytų aikštelę saugo gilios griovos. XIX a. viduryje piliakalnį bandė kasinėti vietos dvarininkas. Žemesniajame pylime iškasęs duobę aptiko tik lauko akmenų. Tuo metu šalia Kamantų piliakalnio surasti elnio ragai su apdorojimo žymėmis ir akmeninis kirvukas, priskiriami akmens amžiui. V. Kulakovo žvalgomųjų tyrinėjimų metu Kamantų piliakalnio aikštelėje kultūrinio sluoksnio nerasta. Piliakalnį jis datuoja XI–XIII amžiumi.

Valdemaras Šimėnas

Iliustracija: Kamantų piliakalnio schema / Iš Valdemaro Šimėno rinkinio