Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kalvių kapinynas

Kalvių laukuose 1891 Adalberto Bezzenbergerio kasinėtas III–IV a. kapinynas.

Kálvių kapinýnas. Kalvių laukuose 1891 Adalbertas Bezzenbergeris kasinėjo III–IV a. kapinyną. Rasta gausi archeologinė medžiaga išvežta į Karaliaučiaus muziejų. Tada kasinėtojai buvo apsistoję Šernų dvarelio karčiamoje. Gal todėl A. Bezzenbergeris kapinyną pavadino Šernų vardu (vok. Das Gräberfeld Schernen). 1891 tirta tik dalis objekto, tyrimus žadėta tęsti vėliau.

Jurgis Reisgys