Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kalvarijos svita

Žemės gelmių sluoksniai permo sistemos viršutiniame skyriuje.

Kalvarjos svità, Žemės gelmių sluoksniai permo sistemos viršutiniame skyriuje. Pietų Lietuvoje ir Karaliaučiaus krašte 1971 svitą išskyrė P. Suveizdis, pavadinęs Kalvarijos miesto vardu. Iki 1971 vadinta bazine svita. Paplitusi pietvakarių Lietuvoje ir Rytprūsiuose. Sudaryta iš konglomeratų, gravelitų ir smiltainių. Kristalinių ir nuosėdinių uolienų nuotrupos sucementuotos geležingu karbonatiniu cementu. Didžiausias storis 5 metrai. Stratotipas – Kalvarijos 2 gręžinio 661–662,3 m gylyje.

Algirdas Gaigalas

Povilas Suveizdis