Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kalotės kapinynas

spėjamas kapinynas, kur buvo rasta II–VI a. ir X–XIII a. dirbinių.

Kalótės kapinýnas. Per 1893 karinius manevrus Kalotės kaime buvo rasta V–VI a. pirštuotos segės dalis, kuri pateko į Karaliaučiaus Prussia muziejų. Vėliau iš tos vietovės į Karaliaučiaus, Klaipėdos ir Kauno muziejus pateko II–IV ir X–XIII a. dirbinių. Spėjama, kad jie yra iš vieno kapinyno. 1894 Kalotėje kapinyno nesėkmingai ieškojo A. Bezzenbergeris. Minėtų dirbinių radimvietės neišaiškintos iki šiol.

L: Žiemys A. Kraštotyros darbai Klaipėdos krašte // Vakarai. 1937 IX 18, nr. 216 (519), p. 5, 6.

Linas Tamulynas

Iliustracija: Kalotės kapinyne rasta segės dalis, 1893 / Iš Valdemaro Šimėno rinkinio