Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kalijai

kaimas, valsčiaus centras ir dvaras Karaliaučiaus apskrityje ir parapijoje.

Kalijai (vok. Kalgen; rus. Čaikovskoje), kaimas, valsčiaus centras ir dvaras Karaliaučiaus apskrityje ir parapijoje, 5 km į pietvakarius nuo Karaliaučiaus miesto centro, 2 km į rytus nuo Aismarių. Dvaras prūsišku vardu Slinia buvo įkurtas Kalijų vietoje 1249, pastatyta bažnyčia. Vykstant Didžiajam prūsų sukilimui, sembai ir notangai Kalijų kaime priešinosi kryžiuočiams (Kalijų mūšis). Notangos paribiuose minimi Calige, 1419 Calyen, prūsiškai *Kalijai. XX a. pradžioje buvo vidutinio dvaro sodyba ir keliolika sodybų palei Karaliaučiaus–Balgos–Brunsbergo plentą. Paplentėje kūrėsi ir nemaža darbininkų gyvenvietė. Sovietmečiu Kalijų ir aplinkinių gyvenviečių (Spandynų, Godrynų, Prapuolių ir kitų) liekanos, pavadintos bendru vardu Čaikovskoje, virto priemiesčio gyvenviete. Vietovardis yra priesagos -ij- vedinys iš Kal-, plg. prūsų kalis – šamas, prūsų asmenvardį Cale, vietovardį Kalėnai.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas