Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kaddick, der

Kaddig, lituanizmas Rytprūsių vokiečių kalboje

Kaddick, der, gretiminė lytis Kaddig, lituanizmas Rytprūsių vokiečių kalboje; iš lietuvių kadagỹs, paplitęs visoje Mažojoje Lietuvoje. Plg. dar H. Frischbiero žodyne Preußisches Wörterbuch minimus sudėtinius žodžius, pvz., Kaddigbeere (kadaguogė), Kaddighase, Kaddighopser, Kaddigheister (medšarkė), Kaddigmus, Kaddigpalwe ir Kaddischnaps (kadaginė degtinė). Paminėtinas dar 1934 Der Grosze Duden žodyne pateiktas Kaddigoel (kadagių aliejus). Kaddick pasidarė savas žodis ir vokiškai kalbantiems bei gyvenantiems Kadagynuose ir prie Kadagynų (Pagėgių apskrityje), Milkurpių giriose prie Priekulės (Klaipėdos apskrityje), arba Kaimės parapijoje (Labguvos apskrityje).

Vilius Pėteraitis