Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Justinas Sajauskas

lietuvių rašytojas.

Sajáuskas Justinas 1944 II 29Kalvarijoje (Marijampolės aps.), rašytojas. Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorius ir talkininkas. Stanislovo Sajausko brolis. 1949–1957 gyveno tremtyje Irkutsko srityje, Biriulkos kaime. Nuo 1957 gyveno Marijampolėje. 1967 baigė Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. Mokytojavo, dirbo įvairiose valstybinėse įstaigose Marijampolėje. Nuo 1992 dirbo Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškosios kultūros centro muziejuje, nuo 2000 Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus vedėjas. 1991–2000 redagavo laikraštį Sugrįžimai, 1997 ir 2007 – žurnalą Suvalkija. Parašė apsakymų knygas Prūsija (1994), Baltimorės Lietuva (1996), Ištark mano vardą (2000; su A. Vilutiene), romanus Suvalkijos geografija (2001; 2000 laimėjo Lietuvių balso, JAV, literatūrinį konkursą), Užkritę lapai (2007) ir Voverė ant vilkų tako (2009), apybraižų: Balsupių sodybos paslaptis (1990; apie 1918 Vasario 16 Akto paieškas), Še tau, barsukai (2005; apie knygnešius), Tauro apygardos partizanų slapyvardžių kilmė (2008).

Iliustracija: Justinas Sajauskas

Iliustracija: Justino Sajausko knygos „Prūs-ja“ viršelis, 1994