Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jūrų konvencija

1982 Jungtinių Tautų sudaryta ir vykdoma tarptautinė jūrų teisėtvarkos organizacija ir priežiūra.

Jrų konveñcija, 1982 Jungtinių Tautų sudaryta ir vykdoma tarptautinė jūrų teisėtvarkos organizacija ir priežiūra (United Nations Convention on the Law of the Sea). Kiekviena įstojusi ir konvenciją ratifikavusi šalis turi vieną atstovą, kurie sudaro Asamblėją. Vykdomieji organai yra Taryba ir Sekretoriatas, be to, pagalbinės institucijos – teisminės, o prireikus ir kitokios. Jūrų konvencijos būstinė yra Montego Bay (Jamaikoje).

Povilas Almis Mažeika