Mažosios Lietuvos
enciklopedija

jūrų kapitonas

laivo vadas.

jrų kapitõnas, laivo vadas (angl. master). Prekybiniame laive samdomas ar skiriamas laivo savininko, bet kartais, ligos ir mirties atveju, gali būti paskirtas atitinkamo krašto konsulo. Asmuo jūrų kapitono pareigoms eiti turi turėti savo krašto jūrinių įstaigų išduotą dokumentą. Kapitono pareigos yra atsakingos ir sudėtingos: jam patikėta navigacija, įgulos ir keleivių saugumas, laivas, krovinys ir savo krašto vėliavos reprezentacija, todėl jūrų kapitono darbe susipina nemažai civilinės ir tarptautinės teisės dalykų. Jo valia ir paliepimai laive yra be prieštaravimų privalomi; senaisiais laikais maištai prieš jūrų kapitoną buvo baudžiami mirtimi. Anksčiau kapitonas sudarydavo krovinio ir pervežimo sutartis, galėjo įkeisti laivą paskolai ir panašiai. Dabar jūrų kapitonui telieka vykdyti savininko nurodymus, kur ir ką pakrauti, kur plaukti. Visos kitos jo funkcijos, suformuotos jūrinių papročių ir teisės, lieka nepasikeitusios.

Povilas Almis Mažeika

Iliustracija: Stela Jūrų kapitonui Liudvikui Stulpinui atminti Klaipėdoje prie namo, kuriame jis gyveno 1927–33