Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jūros svita

svita, išskirta Lietuvos gelmių sluoksniuose, silūro sistemoje.

Jros svita. Išskirta Lietuvos gelmių sluoksniuose, silūro sistemoje J. Paškevičiaus (1958). Stratotipas – Stoniškių-1 gręžinio 1212–1320 m gylyje. Sudaryta iš Girdžių, Kelmės ir Rietavo sluoksnių. Tai didelio storio sluoksnio svita (iki 108 m Stoniškių-1 gręžinyje). Joje gausu suakmenėjusių augalų bei gyvūnų: foraminiferų, tabuliatų, rugosų, ichtiofaunos ir kitko. Jūros svita datuota ir priskirta viršutinei pržidolio daliai, viršutinei silūro posistemei. Jūros svitos sluoksniai paplitę Baltijos sineklizėje, jie laipsniškai pereina į apatinį devoną. Jame labai paplitusi old red raudonspalvė smėlių ir molių facija. Pavadinimas kilęs iš Jūros upės.

L: Paškevičius J. Viršutinio silūro (ludlovio) stratigrafijos klausimu Lietuvoje // Lietuvos TSR MA geologijos ir geografijos instituto moksliniai pranešimai. Geologija ir geografija, t. 7, p. 115–129.

Juozas Paškevičius