Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jūrinis centras

nepelno organizacija.

Jrinis ceñtras. 1991 „Budžio“ klubas, siekdamas regeneruoti ir prasmingai panaudoti Klaipėdos jūrinį paveldą, paskelbė „Marinistinio centro“ idėją. Klaipėdos miesto taryba idėjai pritarė. Miesto valdyba ir klubas Budys įsteigė nepelno organizaciją Jūrinis centras. 1996 pasivadino Dangės uostu, įkūrė šio uosto kapitono, laivybos, restauravimo, planavimo tarnybas. Budžio klubo siūlymu ir Lietuvos valstybinės paminklosaugos komisijos pritarimu į kultūros vertybių registrus įtraukiami jūrinio paveldo kompleksai: buvusi Pauliaus Lindenau laivų statykla, Senasis pilies uostas, Danės uostas, Žiemos uostas, Darbų uostas, kiti navigaciniai ir inžineriniai objektai. Tolesnis Jūrinio centro Dangės uosto (kitaip Danės uosto) plėtros etapas – municipalinio uosto atkūrimas istorinėse jo ribose, jei bus priimtas municipalinių uostų įstatymas.

Kostas Frankas

Iliustracija: Klaipėdos senamiestis nuo pilies pylimų, XIX a. pabaiga / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fondo