Mažosios Lietuvos
enciklopedija

jūrininkas

žmogus, dirbantis laive.

jrininkas, jūrevis. Abu žodžiai dabartinėje vartosenoje reiškia tą patį: žmogų, dirbantį laive (užsiėmimą laivininkystėje gabenant krovinius ir keleivius bei tarnybą karo laivo įguloje). 1962 Draugo dienraštyje P. Skardžius siūlė šių dviejų žodžių vartoseną išskirti. Jūrininkas (kariuomenėje atitikmuo – karininkas) vartotinas mokslą ir patyrimą turinčiam laivo įgulos nariui pavadinti. Jūrininkai butų: kapitonas, dabar vadinamas šturmanu, pirmasis jūrininkas, antrasis ir pan., laivo mašinų inžinieriai – mechanikai, komunikacijos ir kiti specialistai. Jūreivis (kariuomenėje atitikmuo – kareivis) yra laivo priežiūros ir aptarnavimo darbuotojas be ypatingo išsimokslinimo ir parengimo.

Leonardas Poviliūnas

Povilas Almis Mažeika

Iliustracija: Lietuvos jūrininko kokarda / Iš Aleksandro Kubilo rinkinio