Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Rėžaitis

XIX–XX a. lietuvių visuomenės veikėjas, mokytojas, tautosakos rinkėjas.

Rėžáitis Jurgis 1852 IV 12 po 1917, lietuvių visuomenės veikėjas, mokytojas, tautosakos rinkėjas. 1869 įstojo į Karalienės mokytojų seminariją. 1872 V 11 baigęs laikyti baigiamuosius egzaminus, nusiųstas mokytojauti į Pilkalnio apskrities Septynliepių kaimo pradinę mokyklą. Vėliau dirbo tos pačios apskrities Visbarynų mokykloje. Nuo 1888 bendradarbiavo Tilžės keleivyje, užrašinėjo originaliomis lietuvių melodijomis giedamas giesmes, vėliau ir mažlietuvių vis rečiau dainuojamas liaudies dainas. Jas aptarė, vertino. 1894–1900 Lietuvių literatūros draugijos tęstiniame leidinyje Mitteilingen der Litauischen litterarischen Gesellschaft [Lietuvių literatūros draugijos pranešimai] pateikė pluoštą užrašytų mažlietuvių patarlių, priežodžių. Išspausdino straipsnį Etwas über Alliteration in der litauischen Sprache [Apie aliteraciją lietuvių kalboje]. 1899 Bitėnuose išėjo jo skaitymui skirtų 38 liaudies dainų rinkinėlis Gražių dainų knygelės. Po knygos pavadinimu pateikti tokie žodžiai: bent kiek gynė, aukštino surinkimininkų neigtą pasaulietinę žmonių kūrybą. 1917 vokiečių kalba išspausdino paskutinį savo darbą – prisiminimus apie Pirmąjį pasaulinį karą.

Albertas Juška

Iliustracija: Jurgio Rėžaičio knygos „Gražių dainų knygelė“ viršelis, 1899 / Iš Algirdo Žemaitaičio rinkinio